O nama

Centar za hiperbaričnu medicinu „BarO2Med“ sa sjedištem u JZU Bolnica Trebinje opremljen je po najvišim evropskim standardima za pružanje vrhunske usluge iz oblasti ove grane medicine. Usluge HBO terapije omogućene su svim pacijentima indikovanim za ovu vrstu terapije, sportistima i svima koji žele da poboljšaju svoje zdravstveno stanje. Obzirom da je zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između JZU Bolnica Trebinje i HBO centra „BarO2Med“ omogućeno je pružanje HBO terapija svim zdravstvenim osiguranicima Republike Srpske uz uputnicu doktora spec. porodične medicine.

Centar za hiperbaričnu medicinu Baromed JZU Bolnica Trebinje

  • Stručni tim HBO centra „BarO2Med“ čine doktor specijalista pomorske i hiperbarične medicine, doktori specijalisti različitih grana medicine, medicinski tehničari-sestre sa doedukacijom iz oblasti baromedicine. Njihov rad, koordinacija i saradnja su garancija visoko stručnog sprovođenja HBO terapije. Prije sprovođenja ciklusa HBO terapija svaki pacijent sa pripremljenom medicinskom dokumentacijom bude pregledan od strane doktora specijaliste u cilju procjene i pripreme za HBO terapiju. Nakon eventualnih dodatnih medicinskih pretraga doktor donosi odluke vezane za protokol liječenja i odgovoran je za sprovođenje HBO terapije. Prije početka svake terapije jednog HBO ciklusa pacijentu se mjere osnovi parametri: krvni pritisak, puls, saturacija, glukoza i drugi parametri zavisno od stanja pacijenta. Kod pacijenata sa ranama obavlja se redovno previjanje i obrada rana kao i procjena o potrebi uključivanja dodatnih lijekova ili mišljenja doktora odgovarajuće specijalnosti. Pacijent u HBO centru „BarO2Med“ nikada nije prepušten sam sebi. Tokom terapije uvijek o njemu vodi računa cijeli tim.
  • Pacijentima se u atmosferi čistog 100% molekularnog kiseonika pod terapijskim pritiskom većim od atmosferskog pruža HBO terapija u specijalnim uređajima, hiperbaričnim komorama. U barosali centra „BarO2Med“ instalirane su dvije jednomjesne kiseoničke hiperbarične komore. Svaka je opremljena najsavremenijim kompjuterizovanim pultom kao i pultom za manuelno upravljanje komorom. Pored audio-vizuelnog kontakta sa pacijentom u komori obezbijeđen je i medicinski monitoring, praćenje kliničkog stanja pacijenta tokom trajanja HBO terapije. Opredjeljenje za jednomjesne hiperbarične komore zasnovano je na individualnom pristupu liječenja. Kontinuiranim praćenjem najnovijih naučnih saznanja u oblasti hiperbarične medicine i njihovom implementacijom u svakodnevom radu centar „BarO2med“ postiže odlične rezultate u liječenju širokog spektra bolesti indikovanih za ovu vrstu terapije.
  • Detaljnije informacije o lijčenju kiseonikom pogledajte ovdje...