Šta je Hiperbarična oksigenacija (HBO)?

Pročitaj više

Na kom principu se zasniva HBO terapija?

Pročitaj više

Koja stanja se mogu tretirati HBO terapijom?

Pročitaj više

TERAPIJA KISEONIKOM, UDAH PUN ZDRAVLJA

Šta je najbitnije za život? Prvo, zaustavite disanje na par trenutaka a potom odgovorite na postavljeno pitanje. Vaš odgovor je tačan! Čovek bez hrane može da izdrži 3 nedelje, bez vode 3 dana a bez kiseonika 3 minuta!

Baromed Trebinje

Zdravstvena ustanova za baromedicinu “BARO2MED“ Trebinje

“BarO2Med“ je specijalistička ambulanta za baromedicinu osnovana 2017g. u Trebinju, posvećena kvalitetnom pružanju usluga u skladu sa zahtjevima savremene medicine iz oblasti HIPERBARIČNE MEDICINE – LIJEČENJE KISEONIKOM pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima – HIPERBARIČNIM KOMORAMA.